Hoe draagt de technologische industrie bij aan de welvaart in Vlaanderen? Wat is de maatschappelijke impact ervan? Wat drijft leiders van technologiebedrijven? Is Vlaanderen een hotspot voor technologiebedrijven? Wat kunnen we doen om ons nog sterker te positioneren? Wat vindt de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois hiervan? Welke suggesties heeft Agoria Vlaanderen voor het beleid van de Vlaamse overheid?

Facts & Figures

Jobs

graph-jobs-9-indirect

9%
200 000 directe jobs
280 000 indirecte jobs

Private inspanningen voor O & O

graph-o-o

47%
1,867 miljard € jaarlijks

Totale Vlaamse export

graph-export

20,2%
44,27 miljard €

Belastingen en sociale bijdragen

graph-taxes-7

13,4%
9 miljard €

Live educated
& developed

€ 7.000.000.000

De loonkost van alle onderwijspersoneel in Vlaanderen

Live safe
& secure

€ 9.000.000.000

Het bedrag dat besteed wordt om de veiligheid van iedereen in ons land maximaal te garanderen, met name het budget van politie, justitie, binnenlandse zaken en defensie

Live healthy
& fit

€ 7.000.000.000

De jaarlijkse werkingsmiddelen van alle ziekenhuizen in Vlaanderen

Comfort

Met € 9.000.000.000

kunnen we het aantal fietspaden in Vlaanderen (7.500 km) verzesvoudigen of 6x verbeteren

Live connected
& smart

€ 3.000.000.000

Met 3mia€ kunnen we in Vlaanderen tegen 2025 volledige dekking voorzien met glasvezel

Have fun

Met € 9.000.000.000

kunnen we vlotjes de Olympische Spelen in Vlaanderen organiseren